Punkt i protokollet
PR
81
2016 rd
Plenum
Fredag 9.9.2016 kl. 13.02—13.29
12
Utvisning av utlänningar som begått brott
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.9.2016. 
Senast publicerat 12.9.2016 11:10