Punkt i protokollet
PR
81
2017 rd
Plenum
Tisdag 5.9.2017 kl. 14.03—16.16
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Senast publicerat 3.7.2018 17:33