Punkt i protokollet
PR
81
2018 rd
Plenum
Tisdag 11.9.2018 kl. 14.01—15.14
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Senast publicerat 11.9.2018 16:57