Senast publicerat 30-08-2021 15:36

Punkt i protokollet PR 81/2021 rd Plenum Måndag 21.6.2021 kl. 11.59—18.45

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 97/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 18/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. — Debatt, ledamot Vallin. 

Debatt
18.18 
Veikko Vallin ps :

Arvoisa rouva puhemies! Nyt on käsittelyssä järjestyksessään neljäs kustannustukilaki, hallituksen esitys siitä. Aikaisemmat kustannustukilait eivät ole olleet riittävän hyvin valmisteltuja. Monet koronasta kärsineet yrittäjät ja yritykset eivät ole saaneet tukea riittävästi, tai se ei ole tullut oikeaan aikaan. Me perussuomalaiset olemme tässä matkan varrella jokaiseen kustannustukilakiin tehneet muutosehdotuksia, mutta ne eivät ole täällä menestyneet. Jälkikäteen kyllä hallitus on korjaillut tekemisiään mutta ei ole korjannut riittävän hyvin. 

Vähän haluaisin antaa tunnustusta myös kokoomukselle siitä, että kokoomus on ollut mukana näissä meidän muutosesityksissä. Se on hyvä, että täällä salissa on toinenkin puolue, joka ymmärtää yrittäjien tuskaa tällaisessa tilanteessa, kun liiketoiminnat suljetaan tai niitä vaikeutetaan merkittävästi. Ja siinä oli myös yksi syy, miksi tämä salin vasen puoli hävisi vaalit. Vaikka teiltä sieltä ei löydy yrittäjille ymmärrystä, niin niissä yrityksissä on kuitenkin työntekijöitä ja sama tuska on työntekijöillä tulla pitkiä aikoja toimeen hyvin pienillä tuloilla. 

Tähän neljänteen kustannustukilakiin teen vastalauseen 1 mukaiset 14 lausumaehdotusta. Toivon mukaan nyt sitten siellä vasemmalla puolella tullaan mukaan näihin. Ne 14 lausumaehdotusta kuuluvat seuraavasti: 

”Eduskunta edellyttää, että hallitus mahdollistaa aiempien kustannustukien tukikausien ajalta uuden haun siten, että ne, joiden laskennalliset tuet jäivät alle 2 000 euron tai liikevaihto jäi alle 60 000 euron rajan, voisivat saada korvauksia taannehtivasti joko aiemmin hylätyn hakemuksen tai uudelleen jätettävän hakemuksen nojalla.” 

”Eduskunta edellyttää, että ravintolasulun jälkeiselle ajalle valmistellaan säännökset, jotka mahdollistavat ravitsemisliikkeiden uudelleen avaamisen kannattavasti ja siten, että erityyppiset ravitsemisliikkeet ja niiden riskiprofiilit huomioidaan.” 

”Eduskunta edellyttää, että anniskelun arvonlisävero alennetaan tilapäisesti 24 prosentista 14 prosenttiin.” 

”Eduskunta edellyttää, että viinien ulosmyynti sallitaan tilapäisesti anniskeluoikeuden omaaville ravintoloille.” 

”Eduskunta edellyttää, että myös ympärivuotiset ja säännöllisesti järjestettävät tapahtumat luetaan tapahtumatakuun tuen piiriin.” 

”Eduskunta edellyttää, että tuen piiriä laajennetaan toimijoihin, jotka ovat arvonlisäverovelvollisuuden ulkopuolella.” 

”Eduskunta edellyttää, että suurten musiikkifestivaalien järjestäjille, jotka ovat jo ennen tapahtumatakuun voimaantuloa peruneet kesän 2021 tilaisuudet, varmistetaan tuet samaan tapaan kuin vuonna 2020.” 

”Eduskunta edellyttää, että tapahtumatuki kattaa myös tapahtumien ennakkovalmisteluista syntyneet ja todennettavissa olevat kustannukset.” 

”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee ja tuo ripeästi eduskunnalle kustannustuki V:n, joka kohdistuu syyskaudelle 2021.” 

”Eduskunta edellyttää, että hallitus yrittäjien epävarmuutta vähentääkseen tiedottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa epidemiologisten lukujen tasoista, joilla rajoituksia kaavaillaan lisättävän tai purettavan. Samaten tulevista tukiohjelmista ja niiden tavoitteista olisi tiedotettava nykyistä paremmin.” 

”Eduskunta edellyttää, että hallituksen tulisi tulevissa kustannustuissa siirtyä tähän asti käytetystä takautuvasta mallista tukijaksoon, joka kohdistuu tulevaisuuteen.” 

”Eduskunta edellyttää, että hallitus alkaa kustannustuissa painottaa työllisyyden merkitystä luokittelemalla työntekijöiden palkat kuluksi, johon on mahdollista saada kustannustukea.” 

”Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii tapahtumateollisuuden saattamisesta sulkemiskorvauksen ja korotetun tukikaton mahdollisuuden piiriin.” 

”Eduskunta edellyttää, että hallitus huomioi alv-pohjaisen kannattavuusmittarin heikkoudet esimerkiksi muotialan osalta ja pyrkii tuomaan harkinnanvaraisuutta ja joustoa tukimekanismeihin.” — Kiitos. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Löfström. 

18.23 
Mats Löfström :

Ärade fru talman! Vi diskuterar nu andra behandlingen av förslaget om den tredje perioden för kostnadsstödet, och jag vill bara understryka hur viktigt kostnadsstödet har varit för alla företag som har kämpat med coronapandemins effekter. 

På Åland har vi klarat coronapandemins hälsoeffekter på ett mycket bra sätt. Vi har haft 388 fall och inte en enda har dött i covid-19 på Åland. Däremot har covid-pandemin varit förödande för vår ekonomi då pandemin har slagit rakt i vårt näringslivs hjärta, passagerarsjöfart och turism. Här har det här kostnadsstödet haft en stor, betydande effekt, och vi är mycket tacksamma för att också åländska företag kan ta del av den här nya stödperioden, vilket inte alltid har varit en självklarhet. Den här nya stödperioden gäller från 1 mars till sista maj och kan sökas hos Statskontoret precis på samma sätt som tidigare stöd. 

Här vill jag också ännu bara avslutningsvis tillägga att Statskontoret har skött den här handläggningen av alla ansökningar på ett exemplariskt sätt både på finska och på svenska. Ansökningsblanketter och information har funnits på svenska precis på samma sätt som på finska och det har varit ett föredöme och ett positivt exempel över hur saker ska fungera i statsförvaltningen. — Tack. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Yhteenveto. 

[Tulkki esittää puheenvuorosta suomenkielisen yhteenvedon] 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Vähämäki. 

18.26 
Ville Vähämäki ps :

Kiitos, kunnioitettu puhemies! Oli mukava kuulla tästä Ahvenanmaan tilanteesta ja siitä, miten siellä on asiaan suhtauduttu, ja myöskin siitä, että todettiin, että hakumenettely on hyvin toimiva. Näin ollen ahvenanmaalaiset kiittävät totta kai hallituksen esityksestä. 

Haluaisin itse asiassa vain lyhyesti kannattaa edustaja Vallinin tekemiä lausumaehdotuksia. 

Näin, lyhyesti. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Multala. 

18.27 
Sari Multala kok :

Arvoisa puhemies! Kun käsittelimme sivistysvaliokunnassa ensimmäistä kertaa nyt tätä kustannustukea, niin kiinnitimme erityistä huomiota siihen — mikä oli siis tapahtumateollisuuden kanta — että olisi ollut arvokasta, että tässä lakiesityksessä olisi huomioitu se, että kun nyt tapahtumia on rajoitettu tartuntatautilain 58 §:n nojalla, joka on jo ennen covid-19-pandemiaa voimassa ollutta lainsäädäntöä, niin myös näistä korvauksista, kustannustuista, olisi siellä esityksen perusteluissa mainittu, että näitä korvauksia voidaan myöntää myös tämän 58 §:n nojalla rajoitettua toimintaa koskevista toiminnan tuotoista, joita on menetetty. Nyt näyttää valitettavasti siltä, että talousvaliokunta tätä ei huomioinut esityksissään. Sinällään, arvoisa puhemies, se ei välttämättä ole ongelma, sillä nämä yritykset voivat saada kuitenkin tukea tämän lain puitteissa muilla perusteilla, mutta nimenomaisesti tämä on uskoakseni yksi niistä syistä, minkä vuoksi tapahtuma-ala oli pitkään ikään kuin väliinputoajan asemassa. 

Arvoisa puhemies! Tässä tilanteessa, jossa olemme olleet nyt viimeiset puolitoista vuotta, moni asia on tullut yllätyksenä, mutta se, että tapahtuma-ala oli väliinputoaja, ei varmaan enää voinut olla meille yllätys. Sen vuoksi olisin mielelläni nähnyt, että tämä tapahtumateollisuusalan toive perusteista olisi voitu huomioida tässä esityksessä paremmin. 

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä, tai oikeastaan valiokunnan mietinnössä, perustellaan sitä, minkä vuoksi näitä sivistysvaliokunnan huomioita ei tarvinnut sen enempää huomioida, sillä, että tapahtuma-alan erilaiset yritykset ja muut toimijat ovat ikään kuin tukia saamassa myös muista tukimuodoista ja on ikään kuin pyritty niillä varmistamaan se, että väliinputoajia ei synny. 

Arvoisa puhemies! Toivon kuitenkin, että edelleen kiinnitetään huomiota siihen, että tämä ala on ollut yksi niistä suurista häviäjistä. Nyt tilanne näyttää paremmalta, ja toivottavasti pian ihmiset pääsevät takaisin töihin. Edelleen meillä on kuitenkin kokoontumisrajoituksia voimassa, ja se tulisi tietysti huomioida myös näissä menetetyissä tuloissa ja korvauksissa, joita niistä voi saada.  

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.