Senast publicerat 30-08-2021 15:42

Punkt i protokollet PR 81/2021 rd Plenum Måndag 21.6.2021 kl. 11.59—18.45

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

Regeringens propositionRP 70/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. — Ledamot Laakso. 

Debatt
18.31 
Sheikki Laakso ps :

Arvoisa rouva puhemies! Teen perussuomalaisten vastalauseen mukaisen hylkäysehdotuksen. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Vallin. 

18.31 
Veikko Vallin ps :

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.