Senast publicerat 21-06-2021 12:40

Punkt i protokollet PR 81/2021 rd Plenum Måndag 21.6.2021 kl. 11.59

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Saarikko och Kurvinen)

Statsrådets skrivelseSR 3/2021 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.