Senast publicerat 30-08-2021 15:36

Punkt i protokollet PR 81/2021 rd Plenum Måndag 21.6.2021 kl. 11.59—18.45

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen

Regeringens propositionRP 247/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. — Debatt, ledamot Tynkkynen. 

Debatt
18.17 
Sebastian Tynkkynen ps :

Arvoisa rouva puhemies! Teen perussuomalaisten valiokuntaryhmän vastalauseen mukaisen lakiehdotusten hylkäysehdotuksen. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Laakso. 

18.18 
Sheikki Laakso ps :

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan Tynkkysen tekemää esitystä. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.