Punkt i protokollet
PR
82
2016 rd
Plenum
Tisdag 13.9.2016 kl. 14.00—17.16
15
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.9.2016. 
Senast publicerat 13-09-2016 17:56