Punkt i protokollet
PR
82
2016 rd
Plenum
Tisdag 13.9.2016 kl. 14.00—17.16
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om fordonstrafikregistret, av 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet och av 17 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen samt till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 
Debatt
14.02
Ari
Torniainen
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Tämä hallituksen esitys tukee erittäin hyvin Sipilän hallitusohjelman tavoitetta rakentaa julkiset palvelut digitaalisiksi ja käyttäjälähtöisiksi. Se on hyvä periaate. Tämän esityksen kautta voidaan muun muassa tehostaa ajoneuvon sähköisiä rekisteröintimenettelyjä. Viime vuosina useita tehtäviä on siirretty Liikenteen turvallisuusvirastolle, ja näin myös tämän esityksen kautta liikenteen rekisteröinnit jatkossa keskitettäisiin Trafille. Toivottavasti Trafilla on myös tulevaisuudessa resurssit kaikkien niiden tehtävien hoitamiseen. 
Tässä hallituksen esityksessä on tärkeää etenkin se, että tietojen sujuva siirtyminen eri viranomaisten välillä on luontevaa ja tapahtuu erittäin sujuvasti, luonteenomaisesti. Tässä tiedonvaihdossa on tietysti myös tulevaisuudessa varmistettava kansalaisten oikeusturva, mitä tietoja siellä välittyy. 
Arvoisa puhemies! Kaiken kaikkiaan tämä hallituksen esitys on kannatettava ja tukee siis nimenomaan hallitusohjelmaa. 
14.04
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Arvoisa rouva puhemies! Hallitusohjelman tavoitteena on rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi, jotta julkisen talouden kannalta välttämätön tuottavuusloikka onnistuu. Ajoneuvoliikennerekisterilakiin ehdotetut muutokset tukevat tältä osin varsin hyvin hallitusohjelmaa. Hallitusohjelman tavoitteena on lisäksi se, että julkinen hallinto sitoutuu kysymään samaa tietoa kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran, siis vain kerran. Tässä esityksessä edistetään tämän periaatteen toteutumista. Lisäksi tämä lakiehdotus edistää myös hallitusohjelman tavoitetta tietojen sujuvasta siirtymisestä viranomaisten välillä. 
Arvoisa puhemies! Ajoneuvoliikennerekisteriin saisi tallettaa jatkossa siis tietoja rekisteri-ilmoituksen tekijän valtuuttamista henkilöistä. Tällöin valtuutettuna tehdyt rekisteröinnit voitaisiin jälkikäteen tarkistaa myös silloin, kun rekisteröinti on tehty sähköisesti tai henkilöasioinnissa ilman asiakirjoja niissä tilanteissa, joissa asiakirjoja ei muutoin henkilöasiointiin vaadita. Muutos edistäisi sähköisten rekisteröintipalvelujen käyttöä ja tekisi rekisteröinnin kansalaisille joustavammaksi ja luotettavammaksi. Tämä kaikki on siis hyvin kannatettavaa. 
Lisäksi, arvoisa puhemies, oikeus passi- ja henkilökorttirekisteriin tallennettujen kuvatietojen käyttöön ajokortissa ja muussa luvassa, jossa valokuva vaaditaan, helpottaisi hakijan asiointeja ja vähentäisi kustannuksia, koska erillistä kuvaa ei tarvittaisi. Passikuvien hinnoissa ja hintaan sisältyvien kuvien määrissä on valitettavasti suurta vaihtelua. Keskimäärin kuvia on saatavana noin 18—20 euron hintaan. Mahdollisuutta kuvatietojen käyttöön ajokortissa tai muussa luvassa käyttäisi arvioiden mukaan noin 100 000 asiakasta vuodessa. Tällöin asiakkaille koituisi vuodessa yhteensä noin 20 miljoonan euron säästö. 
Valtuutetun tiedon tallentaminen ajoneuvoliikennerekisteriin voisi lisätä sähköisten rekisteröintipalveluiden käyttöä. Tämä helpottaisi uusien sähköisten palveluiden kehittämistä ja tehostaisi virkatyötä valtionhallinnossa. Lisäksi valtuutetun tiedon tallettaminen parantaisi rekisteröintien ja rekisteritietojen luotettavuutta. Kaikki siis kannatettavia esityksiä, joita pyritään edistämään tämän hallituskauden kunnianhimoisilla digitaalisilla uudistuksilla. 
Toki puutteitakin on ja kunnianhimon tasoa on lisättävä hallituksen digitalisaatiopyrkimyksissä — niistä ajankohtaisimpana tietenkin liikennekaari, jossa yhteisymmärrys kunnianhimon tasosta on vielä valitettavasti saavuttamatta. Lisäksi muitakin kehittämiskohteita löytyy, esimerkiksi se, että yritysten Y-tunnuksia ei vieläkään saada heti verkosta. Luulisi senkin olevan kohta jo realismia, kun kuuntelee esimerkiksi tätä käsittelyssä olevaa hallituksen esitystä. Myös tästä esityksestä rohkaistuneena voisimme pohtia henkilökortin ja passin voimassaoloajan pidentämistä kymmeneen vuoteen. Tai voisimme pohtia vaikkapa rakennuslupaprosessin sähköistämistä. Ei näidenkään uudistusten luulisi olevan kovin kummoisia. 
Arvoisa puhemies! Tämä esitys on kaiken kaikkiaan kannatettava esitys, mutta kuten kuvasin, työtä on vielä monella muulla sektorilla vähintään yhtä paljon jäljellä. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Senast publicerat 24.4.2019 17:21