Senast publicerat 05-06-2021 14:18

Punkt i protokollet PR 82/2018 rd Plenum Onsdag 12.9.2018 kl. 14.00

2.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 85/2018 rd
Val

Riksdagen valde Ville Niinistö till medlem i stora utskottet.