Senast publicerat 05-06-2021 15:53

Punkt i protokollet PR 82/2018 rd Plenum Onsdag 12.9.2018 kl. 14.00—15.57

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem (RP 61/2018 rd)

Regeringens propositionRP 104/2018 rd
Remissdebatt
Talman Paula Risikko
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 

Debatt
15.42 
Suna Kymäläinen sd :

Arvoisa rouva puhemies! En nyt ole täysin valmistautunut tätä lakiesitystä esittelemään. Aiemmin ymmärsin, että ministeri olisi sen tehnyt, ja kun täällä ei nyt ole valiokunnan puheenjohtajaakaan asiaa tekemässä, niin menen suoraan kommentointiin tämän esityksen kohdalla. 

Tässäkin virastouudistusta koskettavassa hallituksen esityksessä on pääosin kysymys teknisestä täydennyksestä siihen keväiseen esitykseen, josta kävimme omat keskustelumme ja valiokunnassa jo aloitimme työskentelyn tuossa ennen kesätaukoa. Tässä esityksessä on siis poistettu käytännössä kaikki viittaukset maakuntauudistukseen. Tilanne on siltä osin hankala, sillä on tosiasia, että maakuntauudistuksen lykkääntymisen vuoksi tehdään nyt moninkertaista työtä. Tilanne on haastava siltä osin, että liikenneministeriön sektorilla ovat nyt kaikki osat, virastot, elyt, maakunnat, ikään kuin ilmassa. On epävarmuutta siitä, saadaanko tästä toimiva kokonaisuus ja paljonko joudutaan korjailemaan tulevaisuudessa tämän niin sanotusti karsitun version vuoksi. 

Tämä virastouudistus on sekava esitys eri toimijoiden vastuiden osalta. Virastot neuvottelevat maakuntien ja kaupunkien kanssa ja valvovat toisiaan, joita sitten taas toisaalta ministeriö valvoo. Ongelma on, ettei tämän esityksen kohdalla ole tehty edes selkeää vaikutusarviota uudistuksen tuomista vaikutuksista. Alkuperäisen hallituksen esityksen kohdalla muun muassa Keskuskauppakamari sekä EK toivat tämän esille lausunnon liitteissä. 

Tässä on muutamia esille tuomiani haasteita, joita joudumme liikenne- ja viestintävaliokunnassa tarkoin perkaamaan. Ymmärrän lainsäädännön tarpeen siltä osin, että halutaan tehdä uudistuksia, jotka parantavat nykyistä tilannetta eivätkä luo sekavaa tilannetta eri toimijoiden osalle. 

15.45 
Olavi Ala-Nissilä kesk :

Arvoisa puhemies! Täällä on todella liikennealan esityksiä esillä, ja huomaan, että on myöskin jonkinlaista mörkömaalausta liikkeellä, kun tässä on mahdollistavia lakiesityksiä. Eilen olimme merenkulun ammattilaisten tilaisuudessa, jossa älyliikennettä ja digitalisaatiota käsiteltiin. Siellä hyvin positiivinen palaute tuli. Ei oikeastaan ole sattumaa, että myöskin liikenne- ja viestintäministeriö sai viime vuonna marraskuussa tunnustuspalkinnon kansainväliseltä älyliikenneverkostolta ansioistaan edistyksellisen liikennepolitiikan ja lainsäädännön edistäjänä.  

Nyt me olemme tällä vaalikaudella todella tässä liikenne- ja viestintäministeriön alaisten virastojen uudistuksen äärellä. Tässä on teknisestä asiasta enemmän kysymys. Olemme toteuttaneet liikennekaarihankkeen, lain liikenneohjausyhtiöistä ja niin edelleen. Mielestäni tässä on tehty todella edellytyksiä suomalaiselle yritystoiminnalle ja suomalaiselle liikenteelle kehittyä ja edetä. Ainoa asia on, että me tarvitsemme rahaa tähän todellakin ja uusia rahoitusvälineitä, ja sen puolesta nyt pitäisi kaikkien valtiovarainministeriötä myöten tässä töitä tehdä. 

15.46 
Jari Myllykoski vas :

Arvoisa rouva puhemies! (Välihuuto) — Kunniaa ja mainetta, muttei liity kyllä tähän itse aiheeseen, mikä täällä lähetekeskustelussa on. Varmasti löytyy joku silta — en tiedä, kuinka pitkäkorvaisen otuksen etunimellä. 

Joka tapauksessa tulee sellainen epävarma olo, että vaikka tämä on lausuntokierroksella ollut, niin näyttää, että aivan kuin tässä hallituksen esityksessä ei olisi noteerattu kaikkien tahojen esille tuomia seikkoja, ja se on se, mikä varmasti... Tästäkin hallituksen esityksestä toivon, että valiokunnassa voimme kypsästi niin oppositio- kuin hallituspuolueitten edustajien kanssa tutustua niihin seikkoihin ja kuunnella asiantuntijoita ja tehdä sen pohjalta päätöksiä. Tärkeintä on nyt, että ei juosta päin seinää vaan katsotaan rauhallisesti ja kuunnellaan asiantuntijat valiokunnassa ja edetään sen mukaan. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.