Punkt i protokollet
PR
82
2018 rd
Plenum
Onsdag 12.9.2018 kl. 14.00—15.57
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Senast publicerat 12-09-2018 16:24