Senast publicerat 05-06-2021 14:19

Punkt i protokollet PR 82/2018 rd Plenum Onsdag 12.9.2018 kl. 14.00—15.57

9.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Statsrådets redogörelseSRR 4/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 8/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.9.2018.