Punkt i protokollet
PR
82
2019 rd
Plenum
Fredag 13.12.2019 kl. 13.01—13.32
10
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Talman Matti Vanhanen
Ärende 10 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 17.12.2019. 
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 
Talman Matti Vanhanen
Talmanskonferensen föreslår att det förfaringssätt som talmanskonferensen föreslagit den 10.12.2019 iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen.  
Förfaringssättet godkändes.  
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2019. 
Senast publicerat 13.12.2019 15:06