Senast publicerat 05-06-2021 23:49

Punkt i protokollet PR 82/2019 rd Plenum Fredag 13.12.2019 kl. 13.01—13.32

10.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)

Regeringens propositionRP 29/2019 rd
Regeringens propositionRP 89/2019 rd
BudgetmotionBM 1-392/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2019 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 17.12.2019. 

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 

Talman Matti Vanhanen
:

Talmanskonferensen föreslår att det förfaringssätt som talmanskonferensen föreslagit den 10.12.2019 iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen.  

Förfaringssättet godkändes.  

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2019.