Punkt i protokollet
PR
83
2016 rd
Plenum
Onsdag 14.9.2016 kl. 13.59—19.33
10
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 106/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 14-09-2016 20:02