Senast publicerat 05-06-2021 23:49

Punkt i protokollet PR 83/2019 rd Plenum Måndag 16.12.2019 kl. 12.01—19.54

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

Regeringens propositionRP 63/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 63/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.