Senast publicerat 23-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 83/2021 rd Plenum Onsdag 23.6.2021 kl. 13.59—15.07

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

Regeringens propositionRP 241/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-383774
Förslag till uttalande 23.6.2021 (Mia Laiho)
Bilaga 3A
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-383776
Förslag till uttalande 23.6. (Arja Juvonen)
Bilaga 3B
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-383777
Förslag till uttalande 23.6. (Sari Tanus)
Bilaga 3C
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 16/2021 rd beslut om underrättelsen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 21.6.2021. 

Under debatten har Sari Tanus understödd av Mia Laiho föreslagit att lagförslagen förkastas. Vidare har Mia Laiho understödd av Sari Sarkomaa framställt förslag till uttalande 1—5 och 7—19 i enlighet med reservation 2. Mia Laiho har understödd av Sari Sarkomaa framställt ytterligare 8 förslag till uttalanden som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) Arja Juvonen har understödd av Ari Koponen framställt 24 förslag till uttalanden som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3B) Dessutom har Sari Tanus understödd av Sari Essayah framställt 18 förslag till uttalanden som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3C) 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Riksdagen ska nu rösta om förslaget att förkasta lagförslagen. — Jag vill ännu försäkra mig om att alla ledamöters voteringsapparat fungerar. — Jag frågar ännu ledamöterna: Har alla ledamöter lyckats rösta? Jag ber er resa er upp och meddela om ni av tekniska orsaker inte kunnat rösta. 

Lagförslagen godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 77 nej; 17 frånvarande
 

Riksdagen godkände den underrättelse som avses i proposition RP 241/2020 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1—50 i proposition RP 241/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände de nya lagförslagen 51 och 52 i betänkandet. Enda behandlingen av underrättelsen och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 1 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 2 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 3 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 76 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 4 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 76 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 5 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 76 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 7 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 137 ja, 42 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 8 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 75 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 9 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 76 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 10 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 11 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 12 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 75 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 13 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 138 ja, 41 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 14 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 139 ja, 41 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 15 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 16 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 17 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 18 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 19 enligt reservation 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 1 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 76 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 2 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 3 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 4 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 5 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 138 ja, 41 nej, 1 avstår; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 6 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 7 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 75 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande nr 8 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 76 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 1 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 76 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 2 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 76 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 3 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 4 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 76 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 5 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 6 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 75 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 7 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 8 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 45 nej, 31 avstår; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 9 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 45 nej, 30 avstår; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 10 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 76 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 11 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 12 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 75 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 13 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 76 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 14 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 76 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 15 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 75 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 16 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 76 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 17 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 46 nej, 30 avstår; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 18 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 43 nej, 32 avstår; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 19 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 75 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 20 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 76 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 21 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 76 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 22 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 76 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 23 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 74 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande nr 24 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 42 nej, 32 avstår; 22 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 1 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 2 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 75 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 3 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 4 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 5 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 75 nej, 1 avstår; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 6 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 7 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 28 nej, 37 avstår; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 8 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 76 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 9 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 10 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 11 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 75 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 12 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 13 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 32 nej, 34 avstår; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 14 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 76 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 15 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 16 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 17 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 76 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag till uttalande nr 18 som delats ut till ledamöterna ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 75 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälan antecknades till protokollet: Leena Meri /saf ansåg rösta ”nej” vid omröstning 56. 

Ärendet slutbehandlat.