Senast publicerat 23-06-2021 16:19

Punkt i protokollet PR 83/2021 rd Plenum Onsdag 23.6.2021 kl. 13.59—15.07

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 97/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 18/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 21.6.2021. 

Under debatten har Veikko Vallin understödd av Ville Vähämäki framställt 14 förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 97/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 34 ja, 19 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 34 ja, 20 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 30 ja, 22 nej; 147 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 30 ja, 22 nej; 147 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 11 ”nej”.
Omröstningsresultat: 34 ja, 18 nej; 147 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 12 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 13 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 14 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 21 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.