Punkt i protokollet
PR
84
2015 rd
Plenum
Torsdag 17.12.2015 kl. 10.01—23.27
2
Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd
Val
Talman Maria Lohela
Ärende 2 på dagordningen är fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd. Jag konstaterar att valet är enhälligt. 
Ingen debatt. 
Riksdagen valde ledamot Joona Räsänen till medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd. 
Senast publicerat 03-10-2016 10:24