Punkt i protokollet PR 84/2015 rd Plenum Torsdag 17.12.2015 kl. 10.01—23.27

2.  Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd

Val
Talman Maria Lohela
:

Ärende 2 på dagordningen är fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd. Jag konstaterar att valet är enhälligt. 

Ingen debatt. 

Riksdagen valde ledamot Joona Räsänen till medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd. 

Senast publicerat 03-10-2016 10:24