Underpunkt i budgeten
PR
84
2015 rd
Plenum
Torsdag 17.12.2015 kl. 10.01—23.27
3.1
Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde
Talman Maria Lohela
Nu följer detaljbehandling av huvudtitel 24. Riksdagen avslutade den allmänna debatten i plenum 16.12.2015. 
Följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes: 
1. Pia Viitanen sd understödd av Susanna Huovinen sd 24.10.20: Momentet ökas med 3 780 000 euro för utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor. (Reservation 1) 
2. Peter Östman kd understödd av Päivi Räsänen kd 24.30.66: Momentet ökas med 50 000 000 för frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete. (Reservation 5) 
3. Pia Viitanen sd understödd av Susanna Huovinen /sd 24.30.66: Momentet ökas med 190 000 000 euro för egentligt utvecklingssamarbete. (Reservation 1) 
4. Anna-Maja Henriksson sv understödd av Stefan Wallin sv 24.30.66: Momentet ökas med 250 000 000 euro för egentligt utvecklingssamarbete. (Reservation 4) 
5. Pekka Haavisto gröna understödd av Touko Aalto gröna 24.30.66: Momentet ökas med 290 000 000 euro för egentligt utvecklingssamarbete. (BM 47) 
6. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 24.30.66: Momentet ökas med 330 000 000 euro för egentligt utvecklingssamarbete. (Reservation 3) 
7. Pia Viitanen sd understödd av Susanna Huovinen sd 24.30.66: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att höja anslaget till egentligt utvecklingssamarbete." (Reservation 1) 
8. Peter Östman kd understödd av Päivi Räsänen kd 24.30.66: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att finansieringen av frivilligorganisationer för utvecklingssamarbete säkras och att betydelsen av det arbete som organisationerna utför för att hjälpa de mest utsatta människorna uppmärksammas." (Reservation 5) 
9. Pekka Haavisto gröna understödd av Touko Aalto gröna 24.30.89: Anslaget för höjning av kapitalet i Finnfund minskas med 90 000 000 euro. (BM 48) 
10. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 24.30.89: Den onödigt stora höjningen av Finnfunds aktiekapital minskas med 90 000 000 euro i ett läge då anslaget för utvecklingssamarbete i övrigt minskas avsevärt. (Reservation 3) 
11. Pia Viitanen sd understödd av Susanna Huovinen sd 24.30.89: Anslaget för rekapitalisering av Finnfund minskas med 90 000 000 euro. (Reservation 1) 
12. Anna-Maja Henriksson sv understödd av Stefan Wallin sv 24.30.89: Anslaget för finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet minskas med 130 000 000 euro. (Reservation 4) 
13. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 24.90.50: Momentet ökas med 200 000 euro av vilket Finland i Europa rf anvisas 168 000 euro och Informationscentralen Alternativ till EU rf 34 000 euro. (Reservation 3) 
14. Pia Viitanen sd understödd av Susanna Huovinen sd 24.90.50: Momentet ökas med 202 000 euro för Finland i Europa rf och Informationscentralen Alternativ till EU rf. (Reservation 1, BM 193) 
15. Riitta Myller sd understödd av Anneli Kiljunen sd 24.90.50: Momentet ökas med 202 000 euro av vilket Finland i Europa rf anvisas 168 000 euro och Informationscentralen Alternativ till EU rf 34 000 euro. (BM 193) 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 1 "nej".
Omröstningsresultat: 123 ja, 57 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag nr 2 "nej".
Omröstningsresultat: 141 ja, 39 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Pia Viitanens förslag nr 3, Anna-Maja Henrikssons förslag nr 4, Pekka Haavistos förslag nr 5 och Kari Uotilas förslag nr 6 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 6 mot förslag nr 5, därefter det segrande förslaget mot förslag nr 4 och efter det det härvid segrande förslaget mot förslag nr 3 och slutligen ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Pekka Haavistos förslag nr 5 "ja", Kari Uotilas förslag nr 6 "nej".
Omröstningsresultat: 170 ja, 12 nej; 17 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Pekka Haavistos förslag nr 5. 
2) Anna-Maja Henrikssons förslag nr 4 "ja", Pekka Haavistos förslag nr 5 "nej".
Omröstningsresultat: 155 ja, 25 nej; 19 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Anna-Maja Henrikssons förslag nr 4. 
3) Pia Viitanens förslag nr 3 "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag nr 4 "nej".
Omröstningsresultat: 147 ja, 35 nej; 17 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Pia Viitanens förslag nr 3. 
4) Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 3 "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 69 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 7 "nej".
Omröstningsresultat: 113 ja, 71 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag nr 8 "nej".
Omröstningsresultat: 115 ja, 70 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Pia Viitanens / sd anmälan att hon avsåg rösta "nej" antecknades till protokollet. 
Talman Maria Lohela
Pekka Haavistos förslag nr 9, Kari Uotilas förslag nr 10 och Pia Viitanens förslag nr 11 har samma innehåll och ställs vid omröstning gemensamt mot betänkandet. 
Ingen debatt. 
Betänkandet "ja", Pekka Haavistos förslag nr 9, Kari Uotilas förslag nr 10 och Pia Viitanens förslag nr 11 "nej".
Omröstningsresultat: 113 ja, 71 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag nr 12 "nej".
Omröstningsresultat: 145 ja, 38 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Kari Uotilas förslag nr 13, Pia Viitanens förslag nr 14 och Riitta Myllers förslag nr 15 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först Pia Viitanens förslag nr 14 och Riitta Myllers förslag nr 15 som har samma innehåll mot Kari Uotilas förslag nr 13 och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Kari Uotilas förslag nr 13 "ja", Pia Viitanens förslag nr 14 och Riitta Myllers förslag nr 15 "nej".
Omröstningsresultat: 132 ja, 54 nej; 13 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag nr 13. 
2) Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 13 "nej".
Omröstningsresultat: 120 ja, 65 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände huvudtitel 24 enligt betänkandet. 
Senast publicerat 02-06-2017 16:18