Underpunkt i budgeten
PR
84
2015 rd
Plenum
Torsdag 17.12.2015 kl. 10.01—23.27
3.7
Huvudtitel 36 Räntor på statsskulden
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Nu presenteras huvudtitel 36 gällande räntor på statsskulden. 
Debatt
23.24
Antti
Kurvinen
kesk
Herra puhemies! Tässä salissa aina niin suurella innolla puhutaan siitä, pitääkö meidän vähentää valtionvelkaa vai ei pidä vähentää valtionvelkaa, ja erityisesti tuolla vasemmalla ja vihreissä usein tulee esille se, että mehän voimme ottaa velkaa vaikka määrättömästi enemmän ja enemmän. Tuntuukin vähän erikoiselta, että nyt meitä on täällä kuusi henkeä salissa keskustelemassa, kun oikeasti puhutaan siitä, mitä nämä korkomenot oikein merkitsevät valtiontaloudelle ja koko julkiselle taloudelle. 
Arvoisa puhemies! Yhdysvaltojen keskuspankki Fed ilmoitti juuri nostavansa ohjauskorkoaan, ja tämä on kyllä varmasti globaalisti sellainen viesti ja impulssi, että se tulee vaikuttamaan viitekorkojen ja ohjauskorkojen nousuun myös maailmanlaajuisesti, ja korkotaso, joka on ollut jopa sairaalloisen matala, kuten aikaisemmissa pääluokissa puhuttiinkin, tulee todennäköisesti nousemaan. Voimme odottaa, että myös Euroopan keskuspankki EKP tulee nostamaan ohjauskorkoaan jollakin aikavälillä. Meidän mantereemme, Euroopan manner, ja EU-maat ovat elpyneet kovasti finanssikriisistä, ja monissa maissa menee jo ihan kohtuullisen lujaakin, toisin kuin Suomessa ja valitettavasti tässä hyvässä veljessämme Kreikassa, joka on samassa tilanteessa kuin Suomi. Markkinat ovat aika erikoisessa asennossa. Osakekurssit ovat erittäin korkealla sen takia, että tuottoja eivät sijoittajat juuri mistään muista instrumenteista saa. Onkin ihan aiheellista kysyä ja peräänkuuluttaa, onko meillä jonkinlainen maailmanlaajuinen kupla käsillä, joka saattaa puhjeta sitten uudeksi finanssikriisiksi. 
Arvoisa puhemies! Halusin nämä huomiot tuoda esille, kun käsitellään valtionvelan korkoja, koska täällä osa on sitä mieltä, että voimme ottaa velkaa aivan määrättömiin asti ja mitään ei pitäisi leikata, mitään ei pitäisi säästää. Korkomenot merkitsevät aika paljon sille, minkälaiset hyvinvointipalvelut meillä Suomessa voi olla. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände huvudtitel 36 enligt betänkandet. 
Senast publicerat 06-06-2016 08:56