Punkt i protokollet
PR
84
2015 rd
Plenum
Torsdag 17.12.2015 kl. 10.01—23.27
4.1
Muntlig fråga om skattebehandlingen av pensionstagare (Eero Heinäluoma sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Talman Maria Lohela
Första frågan, ledamot Heinäluoma. 
Debatt
16.02
Eero
Heinäluoma
sd
Arvoisa puhemies! Vaikeina aikoina, joita nyt elämme, korostuu ihmisten oikeudenmukainen kohtelu: eri väestöryhmiä kohdellaan ymmärrettävällä ja hyväksyttävällä tavalla suhteessa toisiinsa. 
Yksi asia on tämän oikeudenmukaisuuden kannalta erityisen merkittävä, ja se on verotus. Ensi vuoden alussa tulemme tilanteeseen, että hallituksen verolinjaukset tuovat eläkeläisille vähemmän käteen kuin mitä samaa tuloa saavat palkansaajat, työssä olevat, saavat. Se on vaivannut monia eläkeläisiä, varsinkin kun ennen vaaleja oli aika lailla toisenlaisia lupauksia asiasta. Siteeraan nyt silloisen pääministerin, ministeri Stubbin, puheenvuoroa juuri ennen vaaleja: "Pitää katsoa, mistä verotulot tulevat ja ovatko ne reiluja. Meidän perusfilosofiamme on se, että eläkkeitä ei voida verottaa kovempaa kuin työtä eli eläkevero ja työvero samalle viivalle." Aika moni eläkeläinen uskoi tämän, mutta toisin kävi. Miten tässä näin kävi, ministeri Stubb? 
16.03
Valtiovarainministeri
Alexander
Stubb
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Meidän lähtökohtanamme tässä hallituksessa on se, että työn verotus kevenee: sen takia esimerkiksi työtulovähennyksen keventäminen 450 miljoonalla eurolla. Jos ja kun saamme aikaiseksi yhteiskuntasopimuksen ja siihen liittyvän 5+5+5-paketin ja pystymme sen todentamaan, niin silloin me tulemme vastaan myös eläkeläisiä veronkevennyksellä, jonka suuruusluokka on noin miljardin verran. 
Puhemies Maria Lohela
Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta, ilmoittautumaan. 
16.04
Eero
Heinäluoma
sd
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Ymmärrän niin, että tarkoitatte, että seuraava veroratkaisu olisi semmoinen, että myös eläkeläiset saavat kevennyksiä, mutta ei ensi vuoden veroratkaisu, mikä tarkoittaisi silloin sitä, että tämä ero työssä olevan ja eläkeläisen välillä jäisi pysyväksi. Se, mitä te kutsuitte epäreiluksi menettelyksi vielä ennen vaaleja, ei koskisikaan vain ensi vuotta vaan olisi pysyvä. Tämä on ihan toista kuin mitä te, ministeri Stubb, puhuitte ennen vaaleja ja varmasti harmittaa aika montaa, joka on teitä ja teidän puoluettanne äänestänyt. Te olette vaihtanut kelkan tässä eläkeläisten veroasiassa. Te ette ole antamassa eläkeläisille samaa verokohtelua kuin työssä olevalle. Ja nyt te kerrotte, että tämä tulee jatkumaan ja että tämä ero tehdään pysyväksi. Ihmettelen, miten näin suuri muutos voi tapahtua, kun te sanoitte, että tämä on perusfilosofia, että kohdellaan samalla tavalla, ja piditte muuta menettelyä epäreiluna. Onko epäreilulle menettelylle nyt uusi määritelmä, ministeri Stubb? 
16.05
Valtiovarainministeri
Alexander
Stubb
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Mehän lähdemme tietenkin siitä, että tämä on hallituksen kyselytunti, ja me pohjaamme koko meidän veropolitiikkamme, totta kai, hallitusohjelmaan ja siihen kokonaisuuteen. Me pyrimme pitämään meidän veropolitiikkamme vakaana, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on leveä veropohja ja matalat verokannat. Me pyrimme myös siihen, että verotus on tulevaisuudessa yksinkertaisempi järjestelmänä kuin mitä se on tänä päivänä. Me olemme myös tietoisia siitä, että sote-rahoitus tulee omalla tavallaan myös mullistamaan meidän verojärjestelmäämme. Ja tähän liittyy myös tietty perusperiaate, jota me lähdemme rakentamaan, ja se on se, että verotus ja verojärjestelmä olisi reilumpi. Olen varma siitä, että tämänkin hallituskauden aikana verojärjestelmään tullaan tekemään matkan varrella uudistuksia. 
16.06
Pia
Viitanen
sd
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Ei minusta ole kovinkaan reilua se, että te, hallitus ja ministeri Stubb, olette nyt toimimassa täysin vastoin niitä lupauksia, mitä te annoitte eläkkeensaajaväestölle ennen vaaleja, ja kerroitte sen olevan teille kunnia-asia ja kokoomukselle perusfilosofia. Ja kuten tässä edustaja Heinäluoma totesi, minä uskon, että moni eläkkeensaaja saattoi sillä perusteella äänestää ja antaa luottamusta. On todella kylmä suihku sitten ensi vuoden alussa, kun moni eläkkeensaaja huomaa, että hänen verotuksensa suhteessa palkansaajaan tulee epäreiluksi. 
Puhemies! Huomenna tästä äänestetään. SDP:n vaihtoehdossa verokohtelu on yhtenäinen, ja se tuo eläkkeensaajille noin 250 euroa enemmän käteen keskimääräistä eläkettä saavalle. Aiotteko äänestää, aikooko kokoomus tässä tilanteessa äänestää tämän SDP:n esityksen mukaisesti? 
16.07
Valtiovarainministeri
Alexander
Stubb
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Ei aio. 
16.07
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Hallitus lisää monella tavalla eläkeläisten köyhyyttä. Monet yhtäaikaiset leikkaukset, jotka kohdistuvat erityisesti ikäihmisiin, laittavat monet ikäihmiset valitsemaan jopa ruuan ja lääkkeiden välillä. Tämä on erittäin epäinhimillistä politiikkaa. Hallitus myöntää itsekin, että toimeentulotukiasiakkaiden määrä tulee kasvamaan, ja monelle ikäihmiselle on suuri häpeä hakea toimeentulotukea perustarpeiden tyydyttämiseen. Mitä hallitus vastaa kasvavalle ikäihmisten joukolle, joka joutuu valitsemaan, ostaako ruokaa vai lääkkeitä? 
16.08
Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Hallitus on lähtenyt ja lähtee siitä, että sillä omalla tulolla, on se sitten eläketulo tai muu sosiaaliturvaan liittyvä tulo, tulee pärjätä. Nämä muutokset, mitä ensi vuodelle eri etuuksissa tehdään, ovat senkaltaisia, että euromääräisesti, ja se käytettävissä oleva tulo lähtökohtaisesti ei laske. 
Toinen asia, maksut nousevat. Kaikkein eniten sairastavat on huomioitu, maksukatot eivät muutu. Toisekseen eläkkeensaajan asumistukijärjestelmä, joka oli osana hallituksen säästölistaa: pitkän marssin ja valmistelun jälkeen todettiin, että siinä muodossa se esitys ei eduskuntaan tule. 
Mitä vastataan? Vastataan niin, että kaikista ihmisistä Suomessa pidetään jatkossakin huolta ja onneksi meillä on toimeentulotukijärjestelmä niitä ihmisiä varten, jotka viimesijaista toimeentulotukea tarvitsevat. Se on sitten se tapa, jolla se leipä viime kädessä (Puhemies koputtaa) hankitaan, jos ei se muuten onnistu. 
16.09
Antti
Lindtman
sd
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Ministeri Stubb, nyt tätä asiaa te ette pääse karkuun. Te teitte tämän lupauksen juuri ennen vaaleja. Vain viikkoa ennen vaaleja te sanoitte, että työtä ja eläkettä pitää verottaa samalla viivalla, ja nyt te sitten sanotte, että ei. Teidän esityksenne tarkoittaa sitä, että eläkkeensaajat asetetaan verotuksessa eriarvoiseen asemaan. Maamme eläkkeensaajat laitetaan maksamaan enemmän veroa, ja kahden viikon päästä tämä kello alkaa tikittää, siitä lähtien se veroero kasvaa. Keskituloiselle eläkkeensaajalle tämä tarkoittaa yli 200:aa euroa vuodessa, pariskunnalle lähes 500 euroa vuodessa. Me olemme tälle esittäneet vaihtoehdon: eläkkeestä enemmän käteen ensi vuonna. Nyt sanotte, että eläkkeensaajia voidaan verottaa kireämmin kuin palkansaajia. Eläkkeensaajat olisivat nyt kiinnostuneita tietämään, kuinka iso teidän (Puhemies koputtaa) mielestänne sen eron pitää olla. 
16.10
Valtiovarainministeri
Alexander
Stubb
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Lähtökohtanahan tietysti on se, että se työlinja, jonka hallitus on valinnut, jossa pyrimme luomaan seuraavien vuosien aikana 110 000 uutta työpaikkaa, tulee myös vahvistamaan eläkeläisten toimeentuloa. Se on ilman muuta selvää, että me teemme kaikista näistä vaikutusarviointeja matkan varrella ja me pyrimme rakentamaan sellaisen verojärjestelmän, joka on mahdollisimman oikeudenmukainen. 
Nyt pitää kuitenkin muistaa, että tällä hetkellä me olemme siinä mielessä vaikeassa tilanteessa, että kun katsomme sopeutuksia, ei pystytä enää tekemään samaa, mitä tehtiin edellisen kauden aikana, eli veronkiristykset muodossa tai toisessa eivät ole enää tässä vaiheessa mahdollisia. Tämä johtuu tietysti siitä, että meidän kokonaisveroasteemme on yksi länsimaiden suurimmista, yli 44 prosenttia verrattuna OECD:n keskiarvoon, joka on noin 34 prosenttia tai vanhojen EU-maiden 39,5. Verotusta katsotaan aina kokonaisuutena ja pyritään löytämään parhaat ratkaisut. 
Sen voin myös todeta valtiovarainministerinä, (Puhemies koputtaa) että kahdeksan ministerivuoden jälkeen on yksi asia, josta saa enemmän palautetta kuin mistään muusta, ja se on verotus. 
16.11
Ville
Niinistö
vihr
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! On todella niin, että kun hallitus tekee kovia ja kipeitä leikkauksia pienituloisten ihmisten asemaan — esimerkiksi monia pienituloisia eläkeläisiä koskevat lääkekorvausten pienentäminen ja maksujen korotukset ja sen lisäksi asumistukijäädytys ja muut ratkaisut — niin kun te teette näitä verohelpotuksia työtätekeville, mikä pienituloisille työtätekeville mielestäni on oikein, se kannustaa työntekoon, niin samalla olisitte voineet harkita sitä, että nostetaan kunnallisveron perusvähennystä, jolloin kaikkein pienituloisimmat ihmiset, jotka saavat sosiaaliturvaa ja saavat pienimpiä eläkkeitä, olisivat saaneet enemmän käteen, ja silloin ne teidän leikkauksenne eivät osuisi heihin niin pahasti. 
Minun kysymykseni on, ministeri Stubb: kun te sanoitte äsken, että myöhemmin voidaan sitten katsoa, jos saadaan yhteiskuntasopimus, niin eikö ole pikemminkin niin, että ensiksi pitää tehdä oikeudenmukaisia veropäätöksiä, jotta tästä noustaan, eikä niin, että ensiksi tehdään tiukkoja päätöksiä pienituloisille ja niitä korjataan ehkä vasta sitten myöhemmin? 
16.12
Valtiovarainministeri
Alexander
Stubb
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Valitettavasti luulen, että tässä meidän talouspolitiikkamme ja talousfilosofiamme eroavat. Me olemme puhuneet paljon myönteisestä talouden kehästä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että ensin luodaan kilpailukykyä, kilpailukyvyn myötä tulee kasvua, kasvun myötä tulee työpaikkoja, työpaikkojen myötä tulee verotuloja ja verotulojen myötä syntyy ja pystytään rakentamaan hyvinvointiyhteiskuntaa ja hyvinvointivaltiota. 
Arvoisa edustaja Niinistö, se ei mene päinvastoin. Me emme voi ensin määritellä hyvinvointivaltion tasoa, sen jälkeen katsoa, miten paljon tulee verotuloja, ja sen jälkeen miettiä, mistä ne verotulot tulevat. Me joudumme ensin rakentamaan sen kakun, jonka pohjalle hyvinvointi rakennetaan. 
16.13
Timo
Kalli
kesk
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tämä hallitus aloittaessaan yritti löytää ratkaisuja, joissa työn tekemistä voitaisiin edistää ja sillä tavalla hyvinvointiyhteiskunnan peruspilaria vahvistaa. Tästä nyt syntyy se kuva, että tämä hallitus olisi ollut lisäämässä eläkeläisten veroa. Siitä ei ollenkaan ole kysymys, vaan eläkeläisten verotus säilyy samanlaisena kuin edellisen hallituksen aikana. (Välihuutoja) Kun tämä hallitus aloitti, oli tietenkin erilaisia mahdollisuuksia. Tässä lähdettiin siitä, että työn tekemiseen kannustetaan verotuksella. Meillä on historiassa erilaisiakin hallituksia ollut: on ollut taitetun indeksin mukaantuloa ja muuta tällaista. Tämä hallitus ei halunnut lähteä sille tielle, vaan halusi nimenomaan työnteon kannustavuutta. 
16.14
Valtiovarainministeri
Alexander
Stubb
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Mehän olemme todellakin tilanteessa, jossa siis eläkeläisten verotus ei kiristy. Ja pitää muistaa tässä keskustelussa myös se, että pysytään siinä mielessä todenmukaisuudessa, että se ei todellakaan kiristy. 
16.15
Paavo
Arhinmäki
vas
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Eläkeläisten verotus todella on kireämpää ensi vuonna suhteessa palkansaajien verotukseen, mutta vielä kireämpää se on työttömillä. Peruspäivärahaa, työmarkkinatukea saavat maksavat käytännössä lähes 20 prosenttia veroa pienistä tuloistaan. Tämä johtuu tietenkin siitä, että jos perusvähennystä ei nosteta mutta työtulovähennystä nostetaan, ero kasvaa työssä käyvien ja toisaalta työttömien tai eläkeläisten verotuksessa. Nyt kysymys onkin, pääministerin sijainen Soini: Onko tämä oikein, että työttömät ja eläkeläiset maksavat huomattavasti korkeammalla prosentilla veroa kuin työssä käyvät? Ja jos se ei ole teidän mielestänne oikein, mitä hallitus aikoo tehdä tämän korjaamiseksi? 
16.15
Ulkoasiainministeri
Timo
Soini
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Kaikki lähtee siitä halusta, että työttömät pääsevät töihin. Se on se tapa, jolla heidät nostetaan tuloloukusta eteenpäin. Se on se tapa, johon pitää satsata: ihmisten työllistämiseen, työllistymiseen ja näitten asioiden eteenpäinviemiseen. Tämä on ainoa ratkaisu kestävään hyvinvointiin, ja vain tällä tavalla meillä on varaa myös huolehtia entistä paremmin yhteiskuntamme vähäosaisista, työttömistä. Ilman muuta työttömillä pitää olla toimeentulo, ja se viimesijainen toimeentulo on toimeentulotuki, mutta totta kai hallituksen ja kaikkien vastuullisten tahojen, myös elinkeinoelämän, pitää pyrkiä siihen, että on työpaikkoja, joihin työttömät voivat mennä. 
16.17
Ben
Zyskowicz
kok
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Olemme koko syksyn kuulleet, että hallitus leikkaa erityisesti lapsiperheiltä, erityisesti opiskelijoilta, erityisesti työttömiltä, erityisesti lapsilta, erityisesti palkansaajilta ja nyt tänään erityisesti eläkkeensaajilta. (Välihuutoja) Ja vastaus on se, että hallitus todellakin joutuu leikkaamaan joka suunnasta, koska pyrimme mahdollisimman tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen politiikkaan. Nyt sosialidemokraatit täällä, jotka ovat eläkkeensaajia raivostuttavan raippaveron äitejä, (Sirkka-Liisa Anttila: Juuri näin! — Välihuutoja sosialidemokraattien ryhmästä) nostavat keskusteluun eläkeläisten verotuksen. Jotta ei jäisi mitään epäselvyyksiä, joudun vielä kysymään: onko niin, että ensi vuonna eläkkeensaajat maksavat veroa sen mukaan, mitä silloisen valtiovarainministeri Antti Rinteen aikana säädettiin? 
16.18
Valtiovarainministeri
Alexander
Stubb
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Kyllä on. (Hälinää — Puhemies koputtaa) 
16.18
Eero
Heinäluoma
sd
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Jos maltatte kuunnella, niin kerron vastauksen ensin ja sitten esitän vielä kysymyksenkin. 
Vastaus on se, että tämän vuoden, siis vuoden 2015, alussa eläkeläisten verotus suhteessa palkansaajiin oli samansuuruinen samasta tulosta. Se oli samansuuruinen. Oletan, että sen takia aikoinaan edellisessä hallituksessa kokoomuskin hyväksyi sen. Ja sen takia hyväksyttiin myös ministeri Rinteen vaatimus, että tehtiin ylimääräinen tarkistus, nostettiin eläketulovähennystä. 
Mutta sen edustaja Zyskowicz haluaa unohtaa, että kokoomus lupasi eläkeläisille ennen vaaleja, että tämä periaate pidetään pyhästi vaalien jälkeen voimassa. Ja nyt ministeri Stubb kiemurtelee täällä syyskuusta lähtien, kun hän ei suostu sanomaan, että olen muuttanut kantani tai pettänyt lupaukseni. Oletteko te muuttanut kannan vai pettänyt lupauksen? 
16.19
Valtiovarainministeri
Alexander
Stubb
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Ehkä se ero, edustaja Heinäluoma, teidän ja minun välillä on se, että me jatkuvasti pyrimme luomaan sellaista veropolitiikkaa, joka madaltaa verokynnystä ja joka tekee työn tekemisestä ja teettämisestä tässä maassa kannattavaa. Viime kaudella te, edustaja Heinäluoma puolueenne kanssa, ette tehneet mitään muuta kuin kiristitte ja korotitte tämän maan veroja, (Välihuutoja sosialidemokraattien ryhmästä) ja nyt te olette kääntäneet teidän kelkkanne 180 astetta. 
16.19
Carl
Haglund
r
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! On ihan oikea havainto, että moni eläkeläinen kokee vääryyttä omassa verotuksessaan, varmasti myös moni palkansaaja toki. Ja on myös ihan totta, että ennen vaaleja tuolla hallituksen toimesta tuli luvattua yhtä sun toista, joka nyt ei ole toteutumassa, ja se on tietenkin ikävä tosiasia. On hyvä muistaa raippaveron osalta, että on todellakin niin, että moni eläkeläinen juuri siinä kokee vääryyttä. RKP:n vaihtoehtobudjetissa tämä on korjattu. 
Minulla on kaksi kysymystä teille, ministeri Stubb. Ensimmäinen on: oletteko huomannut tämän ja missä vaiheessa aiotte tehdä asialle jotain? Ja toinen kysymys on: millä tavalla hallitus aikoo kannustaa eläkkeellä olevia käymään töissä, koska monella on vielä energiaa ja aikaa ja verotuksen pitäisi kannustaa ihmisiä, jos on terveys kunnossa, käymään töissä? 
Fru talman! Vad tänker regeringen göra för att uppmana pensionärer att jobba i den mån de orkar och har energi, och när tänker regeringen korrigera den här felaktiga solidaritetsskatten? 
16.20
Valtiovarainministeri
Alexander
Stubb
(vastauspuheenvuoro)
Ärade talman! Vi har visst väl noterat SFP:s förslag visavi pensioner och beskattningen. 
Arvoisa rouva puhemies! Olemme todellakin huomanneet RKP:n ehdotuksen myös raippaverosta. Olen esitetyn kysymyksen ja kysyjän kanssa samaa mieltä siitä, että meidän pitää luoda sellainen järjestelmä, joka myös avittaa ja mahdollistaa eläkeläisten työnteon. Haemme siihen erilaisia ratkaisuja, ja eläkeratkaisu sinällään on yksi oikea suunta. Olen aika usein kai tässäkin salissa ja muualla viitannut isääni, jonka ikä on 80. Joskus olen kysynyt, että milloinka lakkaat olemasta NHL:n pääkykyjenetsijä, mihinkä hän toteaa, että kuule, poika, en voi, koska hallitus haluaa pidentää työikää. 
16.21
Kaj
Turunen
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Tässä kieltämättä nyt tulee vähän sellainen vaikutelma, niin kuin sosialidemokraatit ja oppositio vastustaisi jotenkin tätä työtulovähennystä, joka on 450 miljoonaa euroa ja kohdistetaan nimenomaan keskipalkkaisille ja pienipalkkaisille. Minä pidän tätä erittäin hyvänä asiana. 
Arvoisa ministeri, kysynkin, kun tarkistan vain, kuulinko oikein: sanoitteko, että jos me saamme yhteiskuntasopimuksen ja tämän kilpailukykyloikan tehtyä, niin miljardin veronkevennys voitaisiin kohdistaa eläkeläisiin? (Naurua) 
16.22
Valtiovarainministeri
Alexander
Stubb
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! En sanonut, vaan silloin me tulemme tekemään miljardin veronkevennyksen kokonaisuudessaan ja tarkastelemaan tätä. Mutta ehkä yksi asia, joka tässä on unohtunut, on, että me teemme myös ati-tarkistuksen ja sen myötä verotus kevenee reaalisesti ja pysyy samalla tasolla sekä palkansaajalla että eläkeläisellä. 
16.22
Sari
Essayah
kd
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Monen ikäihmisen kohdalla verotuksen jälkeen käteenjäävien tulojen lisäksi eläkeläisen hyvinvoinnin tasoon vaikuttaa se, millaisia sosiaali- ja terveyspalveluita on saatavilla. Hallituksen toimesta annettiin asetus, jossa näitä sosiaali- ja terveyspalveluitten asiakasmaksuja on kunnissa mahdollisuus nostaa jopa 30 prosentilla. Monet kunnat rahapulassaan ovat nyt tekemässä näin. Olisin kysynyt sitä, eikö tämä olisi voinut odottaa sitä aikaa, kunnes tuo sote-ratkaisu saadaan aikaiseksi ja nähdään, millä tavalla nämä sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan sitten näillä sote-alueilla järjestää. Oliko pakko lähteä nyt näitten maksujen kanssa liikenteeseen, koska ne tulevat syömään monien paljon sairastavien ihmisten tuloista huomattavan määrän? 
16.23
Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
(vastauspuheenvuoro)
Rouva puhemies! Ensinnäkin kuntien edellytykset palvelujen tuotantoon ovat ensi vuonna vähintäänkin nykyisellä tasolla, elleivät paremmat, koska hallituksen esitys ensi vuoden budjetiksi ja sittemmin eduskunnan jo hyväksymä budjetti sisältää 290 miljoonaa euroa vuositasolla enemmän kuntakentälle rahaa, mistä on seurannut muun muassa se, että moniin vuosiin pienin joukko kuntia on joutunut tuloveroprosenttia nostamaan. Kuntataloutta on näiltä osin vakautettu. 
Toisekseen, mikä on pakko, mikä odottaa sote-uudistusta, meillä on tässä iso kokonaisuus, sosiaali- ja terveydenhuollon koko järjestelmän, sen perustan, rakentaminen, ja sinäkin aikana, kun sitä perustaa rakennetaan, valmistellaan ja lainsäädäntöä valmistellaan laiksi muuttuvaksi säännöstöksi, meidän on vain tehtävä päätöksiä ja tehtävä ratkaisuja, joilla yritetään ensinnäkin tasapainottaa taloutta ja toisekseen samanaikaisesti kuitenkin huolehtia, että palvelut ovat saatavilla. 
Puhemies Maria Lohela
Viimeinen kysymys tähän aiheeseen. 
16.24
Krista
Kiuru
sd
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Täytyy kyllä todeta, että näin joulun alla on hyvä muistaa, että olisi reilua, että siitä, mitä ihmisille luvataan, myös pidetään kiinni. Siltä osin on oikeutettua kysyä, pitävätkö nämä puheet, jotka on pidetty, todella paikkansa. Minusta oli reilua, että valtiovarainministeri Stubb tässä tunnusti koko eduskunnan ja kansansa edessä, että työ ja sen etusijalle paneminen on ollut tämän hallituksen kärkilinjana myös verotuksen suhteen. Tältä osin te olette ottaneet tämän keskustan linjan käyttöön, jossa keskusta aidosti halusi pitää huolta siitä, että sekä työntekijöitä että eläketuloa saavia tullaan kohtelemaan samoista tuloista eri tavalla. Se oli meille yllätys, että kokoomus tähän lähti, koska lupasitte pari viikkoa ennen vaaleja aivan toisin. Siltä osin ihmettelen nyt teidän puheitanne, miksi te ajattelette, että niiden eläkeläisten, jotka ovat pitkän työuran tehneet, työ ja siitä saatava eläketulo ei olisi (Puhemies koputtaa) yhtä tärkeä. Siltä osin vielä toivoisin, että, (Puhemies: Aika!) ministeri Stubb, harkitsisitte tätä. 
16.26
Valtiovarainministeri
Alexander
Stubb
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Ehkä ensimmäisenä huomiona: viime vaalikaudella sosialidemokraattinen puolue halusi nimenomaan tasapainottaa taloutta palkan ja eläkkeen verotusta kiristämällä. Haluan vielä kerran korostaa, että se päätös, joka nyt tässä hallituksessa on tehty, ei kiristä eläkeläisten verotusta. Ei kiristä eläkeläisten verotusta, ja sanon vielä kerran, että ei kiristä eläkeläisten verotusta. Tässä on meillä ihan selkeä palkkalaskelma, alle 53-vuotiaan ja eläketuloa saavan veroaste eri tulotasoilla vuonna 2016. Se pariteetin ikään kuin erottuminen tässä tulee olemaan ainakin väliaikaisesti todella pieni. Mutta korostan vielä kerran, että tämä hallitus ei kiristä eläkeläisten verotusta, paitsi silloin, kun mennään yli 119 000 euron. 
Frågan slutbehandlad. 
Senast publicerat 30-06-2016 14:26