Annan punkt i protokollet
PR
84
2015 rd
Plenum
Torsdag 17.12.2015 kl. 10.01—23.27
4
Muntlig frågestund
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen är en muntlig frågestund. 
Ministrarna är redan på sina platser, så jag ber de ledamöter som vill ställa en fråga till en närvarande minister att anmäla sig. 
Senast publicerat 03-10-2016 10:24