Annan punkt i protokollet PR 84/2015 rd Plenum Torsdag 17.12.2015 kl. 10.01—23.27

4.  Muntlig frågestund

Talman Maria Lohela
:

Ärende 4 på dagordningen är en muntlig frågestund. 

Ministrarna är redan på sina platser, så jag ber de ledamöter som vill ställa en fråga till en närvarande minister att anmäla sig. 

Senast publicerat 03-10-2016 10:24