Punkt i protokollet
PR
84
2015 rd
Plenum
Torsdag 17.12.2015 kl. 10.01—23.27
6
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 6 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 17/2015 rd. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände förslaget till ändring av riksdagens räkenskapsstadga i talmanskonferensens förslag TKF 2/2015 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 22-05-2017 15:34