Senast publicerat 05-06-2021 23:28

Punkt i protokollet PR 84/2019 rd Plenum Tisdag 17.12.2019 kl. 9.59—3.54

2.  Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019

Statsrådets meddelandeSRM 2/2019 rd
Bilaga till protokollet EDK-2020-AK-282819
Förslag om misstroende 16.12.2019
Bilaga 2A
Enda behandling
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 2 på dagordningen, statsrådets meddelande om regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10.12.2019, presenteras för enda behandlingen. Debatten om meddelandet avslutades i plenum 16.12.2019. 

Under debatten har Arja Juvonen understödd av Lulu Ranne och Petteri Orpo understödd av Päivi Räsänen framställt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 2A) 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Matti Vanhanen
:

Vid omröstningarna ställs först Arja Juvonens förslag mot Petteri Orpos förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1)
Petteri Orpos förslag ”ja”, Arja Juvonens förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 145 ja, 35 nej; 19 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Petteri Orpos förslag. 
2) Förtroende för statsrådet ”ja”, Petteri Orpos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 80 nej; 14 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.