Senast publicerat 28-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 84/2021 rd Plenum Måndag 28.6.2021 kl. 14.01—17.53

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 60 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 96/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.6.2021.