Punkt i protokollet
PR
85
2017 rd
Plenum
Tisdag 12.9.2017 kl. 13.59—15.36
10
Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.9.2017. 
Senast publicerat 12-09-2017 16:04