Senast publicerat 06-06-2021 00:19

Punkt i protokollet PR 85/2019 rd Plenum Onsdag 18.12.2019 kl. 10.00—1.00

2.  Interpellation om att ta hem finska medborgare eller IS-familjer med ursprung i Finland från lägret al-Hol och om det korrekta förfarandet

InterpellationIP 3/2019 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-282144
Förslag om misstroende 17.12.2019
Bilaga 2A
Enda behandling
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Jussi Halla-ahos med flera interpellation om att ta hem finska medborgare eller IS-familjer med ursprung i Finland från lägret al-Hol och om det korrekta förfarandet. Debatten om ärendet avslutades i plenum 17.12.2019. 

Under debatten har ledamot Jussi Halla-aho understödd av Ville Tavio och Paula Risikko understödd av Sofia Vikman framställt förslag om misstroende mot utrikesminister Pekka Haavisto. Förslagen har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 2A) 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Matti Vanhanen
:

Vid omröstningarna ställs först Paula Risikkos förslag mot Jussi Halla-ahos förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida utrikesminister Pekka Haavisto har riksdagens förtroende.  

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Jussi Halla-ahos förslag ”ja”, Paula Risikkos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 150 ja, 37 nej; 12 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Jussi Halla-ahos förslag. 
2) Förtroende för utrikesminister Pekka Haavisto ”ja”, Jussi Halla-ahos förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 110 ja, 79 nej; 10 frånvarande
 

Följande anmälning antecknades till protokollet: Harry Harkimo /liik avsåg rösta ”nej”. 

Riksdagen beslutade att utrikesminister Pekka Haavisto har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.