Senast publicerat 06-06-2021 00:55

Punkt i protokollet PR 85/2019 rd Plenum Onsdag 18.12.2019 kl. 10.00—1.00

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)

Regeringens propositionRP 29/2019 rd
Regeringens propositionRP 89/2019 rd
BudgetmotionBM 1-392/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2019 rd
Enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 20/2019 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2019. 

Nu ska riksdagen rösta om huvudtitlarna.