Punkt i protokollet
PR
85
2020 rd
Plenum
Onsdag 3.6.2020 kl. 14.01—16.38
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.6.2020. 
Senast publicerat 03-06-2020 18:21