Punkt i protokollet
PR
85
2020 rd
Plenum
Onsdag 3.6.2020 kl. 14.01—16.38
8
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 3.6.2020. 
Senast publicerat 03-06-2020 18:21