Punkt i protokollet
PR
86
2016 rd
Plenum
Tisdag 20.9.2016 kl. 12.01—20.58
24
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände överenskommelsen i proposition RP 106/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 106/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av överenskommelsen och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 05-04-2017 10:36