Senast publicerat 30-06-2021 12:55

Punkt i protokollet PR 86/2021 rd Plenum Onsdag 30.6.2021 kl. 10.00—12.40

4.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

BerättelseB 12/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 3 på dagordningen]