Senast publicerat 30-06-2021 13:37

Punkt i protokollet PR 86/2021 rd Plenum Onsdag 30.6.2021 kl. 10.00—12.40

6.  Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032

Statsrådets redogörelseSRR 2/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.7.2021.