Punkt i protokollet
PR
87
2018 rd
Plenum
Torsdag 20.9.2018 kl. 10.01—21.44
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lag om ändring av 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete
Regeringens proposition
Remissdebatt
Debatt om ärendet tilläts under ärende 2 på dagordningen. 
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Senast publicerat 25-09-2018 14:57