Senast publicerat 05-06-2021 15:53

Punkt i protokollet PR 87/2018 rd Plenum Torsdag 20.9.2018 kl. 10.01—21.44

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Regeringens propositionRP 128/2018 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet. 

Debatt
21.35 
Reijo Hongisto sin :

Arvoisa herra puhemies! Hyvä runsaslukuinen yleisö, hyvät edustajakollegat! Metsästäjätutkinnon suorittamiselle ei ole säädetty alaikärajaa. Itse suoritin tutkinnon 12-vuotiaana. Metsästyksen harrastuksen voi aloittaa tutkinnon suoritettuaan ja riistanhoitomaksun maksettuaan joko aseen kanssa taikka ilman asetta. Alle 15-vuotiaskin saa metsästää aseen kanssa, vaikka hänellä ei ole aseen hallussapitolupaa, jos ja kun hänen välittömässä läheisyydessään on aseen käytöstä vastaava henkilö, jolla on aseen hallussapitolupa. 15 vuotta täytettyään nuori voi hakea metsästysaseeseen rinnakkaislupaa huoltajansa suostumuksella ja metsästää ilman vastuuhenkilön välitöntä läsnäoloa. Ilman asettakin voi metsästää, vaikkapa loukuttamalla villiminkkejä, supikoiria ja näätiä. Luontoon jalkautunut nuori oppii lukemaan karttaa ja suunnistamaan ja selviämään muutenkin maastossa omatoimisesti. Näistä asioista on apua myös varusmiespalvelusta suoritettaessa. Suomessa erityisesti metsäisillä ja harvaan asutuilla alueilla on metsästys todella suosittu harrastus. Näillä alueilla on muutoinkin harrastusmahdollisuuksia vähän, joten metsästys nousee arvoon arvaamattomaan. 

Nykyään Suomessa on noin 300 000 vuosittain riistanhoitomaksun maksanutta, joista yli 5 prosenttia eli noin 20 000 on naisia. Naiset tempautuvat metsästysharrastukseen mukaan usein koiraharrastuksen kautta. Pari päivää sitten uutisoitiin, että Pellon Erän hirvenmetsästyksen jahtipäällikkönä aloittaa nainen. Saadun tiedon mukaan hän ei ole ainoa nainen jahtivoutina. Minä kannustan metsästysseuroja avaamaan jäsenyyksiä naisille myös suurriistan pyyntiin. 

Viime vuosina nuorten metsästäjien määrän on havaittu kasvavan kohtuullista vauhtia kautta Suomen. Asiaa auttaa Riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten tehostunut koulutustyö myös kaupungeissa. Metsästäjien ikääntyminen ja metsästysseurojen ukkoontuminen on taitettu. 

Arvoisa puhemies! Lakiesityksessä ehdotetaan, että alle 18-vuotiaiden riistanhoitomaksua alennettaisiin nykyisestä 39 eurosta 20 euroon. 20 euron maksuun olisi oikeutettu henkilö, joka ei ole täyttänyt 18:aa vuotta elokuun 1. päivään mennessä. Yli 40-vuotisesta metsästäjäkokemuksestani huolimatta minä kannatan tätä erinomaista esitystä nuoruuden riemulla ja nuoruuden innolla. Esitys mahdollistaa sekä metsästäjätutkinnon että riistanhoitomaksun suorittamisen pienellä panostuksella. 

Arvoisa puhemies! Minä toivon, että lakimuutos kannustaa nuoria miehiä ja nuoria naisia monella tavalla antoisan ja suomalaiseen eräkulttuuriin vahvasti kuuluvan metsästysharrastuksen pariin. — Kiitoksia. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.