Punkt i protokollet
PR
87
2018 rd
Plenum
Torsdag 20.9.2018 kl. 10.01—21.44
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 70 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder och 6 och 7 § i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Debatt om ärendet tilläts under ärende 2 på dagordningen. 
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Senast publicerat 25.9.2018 14:51