Punkt i protokollet
PR
87
2018 rd
Plenum
Torsdag 20.9.2018 kl. 10.01—21.44
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 kap. 10 § i strafflagen, av lagen om verkställighet av samhällspåföljder och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Debatt om ärendet tilläts under ärende 2 på dagordningen. 
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Senast publicerat 25.9.2018 14:54