Punkt i protokollet
PR
87
2018 rd
Plenum
Torsdag 20.9.2018 kl. 10.01—21.44
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död
Regeringens proposition
Remissdebatt
Debatt om ärendet tilläts under ärende 2 på dagordningen. 
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 25-09-2018 14:54