Punkt i protokollet
PR
87
2018 rd
Plenum
Torsdag 20.9.2018 kl. 10.01—21.44
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2019 och till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 
Debatt
21.32
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Tässä on käyty laajaa yleiskeskustelua hallituksen harjoittamasta talous- ja veropolitiikasta jo aiemmin tässä viikon aikana, mutta haluaisin nyt kuitenkin tässä yhteydessä vielä aivan lyhyesti ottaa kantaa tähän hallituksen tuloveropolitiikkaan. Nimittäin paitsi euromääräisesti myös suhteellisesti suurimmat veronalennukset hallitus on suunnannut eläkeläisten osalta noin 7 000 euron kuukausieläkettä saaville. Sitä vastoin pieni- ja keskituloisten eläkeläisten veronkevennykset ovat huomattavasti tätä pienempiä myös suhteellisesti. 
Valitettavasti kokoomuslainen veropolitiikka näkyykin hyvin voimakkaasti tässä hallituksen esityksessä. Tämä siitäkin huolimatta, että esimerkiksi korkeintaan 1 600 euroa kuussa työeläkettä saavien kansalaisten verotus on huomattavasti palkkatulojen verotusta kireämpää, ja tämä ero näyttää hallituksen esityksen myötä vain kasvavan. Olenkin pahoillani siitä, ettei hallitus näytä olevan halukas parantamaan tällaista pientä tai kohtuullista työeläkettä saavien eläkeläisten tilannetta, varsinkaan kun asumis- ja liikkumiskustannukset jatkuvasti nousevat ja eläkkeet jäävät jälkeen palkkakehityksestä.  
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Senast publicerat 02-10-2018 10:51