Senast publicerat 05-06-2021 14:19

Punkt i protokollet PR 88/2018 rd Plenum Fredag 21.9.2018 kl. 13.00—13.04

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019

Regeringens propositionRP 123/2018 rd
Bilaga till protokollet EDK-2018-AK-206647
Förslag om misstroende 20.9.2018
Bilaga 3A
Remissdebatt
Talman Paula Risikko
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Ärendet remitteras till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet i plenum 20.9.2018. 

Under debatten har Maarit Feldt-Ranta understödd av Satu Hassi framställt ett förslag om misstroende mot minister Timo Soini. Förslaget har delats till ledamöterna. [Bilaga till protokollet 3A] 

Redogörelsen godkändes. 

Förtroende för minister Timo Soini ”ja”, Maarit Feldt-Rantas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 100 ja, 60 nej, 18 avstår; 21 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att minister Timo Soini har riksdagens förtroende. 

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Juhana Vartiainen /saml avsåg rösta ”ja” samt Emma Kari /gröna och Sanna Marin /sd ”nej”. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 22.10.2018.