Punkt i protokollet
PR
88
2020 rd
Plenum
Fredag 5.6.2020 kl. 13.01—13.31
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens förordning om säkerheten inom den civila luftfarten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2020. 
Senast publicerat 05-06-2020 14:36