Senast publicerat 06-06-2021 02:19

Punkt i protokollet PR 88/2020 rd Plenum Fredag 5.6.2020 kl. 13.01—13.31

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens förordning om säkerheten inom den civila luftfarten

Regeringens propositionRP 41/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2020.