Annan punkt i protokollet
PR
89
2017 rd
Plenum
Tisdag 19.9.2017 kl. 14.01—20.49
9.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 19.9.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 101—125/2017 rd. 
Senast publicerat 19-09-2017 21:56