Senast publicerat 05-06-2021 15:50

Punkt i protokollet PR 89/2018 rd Plenum Tisdag 25.9.2018 kl. 14.00—17.09

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag

Regeringens propositionRP 198/2017 rd
Utskottets betänkandeGrUB 4/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.9.2018.