Senast publicerat 13-09-2022 19:45

Punkt i protokollet PR 89/2022 rd Plenum Tisdag 13.9.2022 kl. 13.59—17.53

20. Statsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021–2028

Statsrådets redogörelseSRR 12/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 64/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 6/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.9.2022.