Punkt i protokollet
PR
9
2017 rd
Plenum
Fredag 17.2.2017 kl. 12.59—13.31
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 187/2016 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2017. 
Senast publicerat 17-02-2017 13:50