Punkt i protokollet
PR
9
2018 rd
Plenum
Tisdag 20.2.2018 kl. 14.05—18.19
14
Moderskapslag
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2018. 
Senast publicerat 20.2.2018 18:51