Senast publicerat 05-06-2021 13:37

Punkt i protokollet PR 9/2018 rd Plenum Tisdag 20.2.2018 kl. 14.05—18.19

14.  Moderskapslag

MedborgarinitiativMI 3/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2018.