Senast publicerat 06-06-2021 18:49

Punkt i protokollet PR 9/2021 rd Plenum Tisdag 16.2.2021 kl. 14.00—21.46

4.  Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Statsrådets redogörelseSRR 6/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.2.2021.