Senast publicerat 06-06-2021 18:49

Punkt i protokollet PR 9/2021 rd Plenum Tisdag 16.2.2021 kl. 14.00—21.46

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Regeringens propositionRP 178/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.2.2021.