Senast publicerat 15-02-2022 16:18

Punkt i protokollet PR 9/2022 rd Plenum Tisdag 15.2.2022 kl. 14.00—15.27

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar

Regeringens propositionRP 237/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 1/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 237/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.